Ordbogsopslag

diakron  [diachronous]

Term, der anvendes om noget, der ændrer sig over tid og om synsvinkler og metoder, der betoner den historiske udvikling af sit genstandsfelt. Jf. synkron og asynkron.

Eksempler:

 Geologiske aflejringer,i hvilke tilsyneladende ensartede materialer varierer i alder fra sted til sted. 
 Diakrone metoder i bibliometri.

Klynger:

Bibliometri

Forskningsmetoder

Sidst ændret:  20.06.2016