Ordbogsopslag

diakritisk tegn  [diacritical mark]

Tegn1 eller mærke der føjet til et bogstav - over, under, eller sammenhængende med bogstavet - giver dette en anden lydværdi, og i mange tilfælde etablerer en selvstændig alfabetisk størrelse i det pågældende sprog, jf. typografisk symbol og alfabetisering1. Se også: dødtast, lydskrift og snabel-a.

 Diakritiske tegn er bl.a. accent aigu, accent grave, cirkumfleks, cedille, tilde og trema.

Synonymer:

accenttegn

diakritika  [diacritic]

betoningstegn

Klynge:

Tegnsæt, bogstaver og symboler

Sidst ændret:  06.03.2024