Ordbogsopslag

deskriptiv katalogisering  [descriptive cataloging]

Den side af katalogiseringen af et dokument, som beskæftiger sig med den bibliografiske beskrivelse af den bibliografiske enhed og med angivelse af de ordningselementer som ikke angår emnebeskrivelsen. (Modsat: emnekatalogisering).

Synonym:

beskrivende katalogisering

Klynger:

BDI-discipliner og tilgrænsende fag

Metadata og katalogisering

Sidst ændret:  06.05.2014