Ordbogsopslag

citationsanalyse  [citation study; citation analysis; citationology]

Undersøgelse, især på statistisk grundlag, af citationer/bibliografiske referencer, fx hos visse forfattere eller til visse forfattere, eller i visse fags litteratur. De vigtigste metoder er co-citationsanalyse, bibliografisk kobling og direkte citationsanalyse. Se også citeringsadfærd.

Klynger:

BDI-discipliner og tilgrænsende fag

Bibliometri

Målemetoder og statistik

Sidst ændret:  17.04.2016