Ordbogsopslag

bærplukning  [berry-picking]

Metaforisk betegnelse for model af brugeres informationssøgningsadfærd i online søgesystemer, foreslået i 1989 af Marcia J. Bates (*1942). Hvor den »klassiske« søgeteknik opererer med en fast søgeformulering der resulterer i ét samlet søgesæt, beskriver Bates en browsende, mindre systematisk og iterativ søgeteknik, hvor bruger springer fra informationskilde til informationskilde (»fra bærbusk til bærbusk«), og lader søgeformuleringen udvikle sig undervejs, og uden nødvendigvis at nyttiggøre hver enkelt informationskilde fuldt ud. Se også cherry-picking.

Klynger:

BDI-metaforer

Søgning

Sidst ændret:  23.11.2023