Ordbogsopslag

brugerinvolvering  [user involvement]

I bredeste forstand: At brugerne er inddraget i udformning af en service. I snæver forstand: Begreb knyttet til de såkaldte sociale teknologier, hvor brugerne kan deltage som forfattere, redaktører, indeksører osv. Se også brugerindflydelse.

Klynger:

Brugere

Sociale teknologier

Systemdesign og organisationsudvikling

Sidst ændret:  11.10.2014