Ordbogsopslag

bogstavelig læsning  [literal reading]

Læsning af tegn (tekster, billeder m.v.) i deres antagelige grundbetydning. Jf. denotation. (Modsat: symbolsk læsning). Se også læsemåde

Klynger:

!Term i arbejde (fs)

Læsning

Sprog

Sidst ændret:  26.03.2018