Alternativer

Flere begreber matcher termen "biografi" (dansk).

Vælg hvilket begreb der skal vises:

Begreb Definition
biografi1, levnedsskildring, livshistorie 

Dokument som indeholder oplysninger om en persons liv og handlinger. Se også: historisk person.

 Undertyper er fx biosketch, selvbiografi (også kaldet memoirer eller erindringer), curriculum vitæ, forfatterbiografi, samtalebog1 (jf. interview). - En særlig type biografi er nekrologen, der skrives umiddelbart efter at en person oplyses at være afgået ved døden.
 Samlinger af biografier kan fx være biografisk leksikon, stat eller forfatterleksikon. Se også: personsøgning.
biografi2 

Studiet af en teoris, et fænomens eller et værks liv og udvikling. Jf. receptionshistorie. Generelt en metaforisk anvendelse af termen biografi om andet end enkeltpersoner (fx om byer og videnskabelige objekter). Se også: biblioteksbiografi og bybiografi.