Ordbogsopslag

biblioteksudvikling  [library development]

Et bredt begreb, der dækker over flere aspekter af publikumsrettede serviceforbedringer eller forandringer ud fra de visioner der ligger til grund for arbejdet på det enkelte bibliotek, men også i visionerne for det samlede biblioteksvæsen. Udviklingstiltag kan tage udgangspunkt i det fysiske rum såvel som i digitale systemer og tjenester.

 Se også: biblioteksplanlægning, digitaliseringsprojekter, library bypass, Bibliotek 2.0, fremtidens bibliotek.

Klynger:

Biblioteksvæsenet

Brugerservice, forskerservice, lånerservice

Systemdesign og organisationsudvikling

Sidst ændret:  11.03.2015