Ordbogsopslag

biblioteksstatistik  [library statistics]

Kvantitative redegørelser for udført biblioteksvirksomhed, udarbejdet efter standardiserede principper og med regelmæssigt mellemrum, fx årligt. Alle tællelige eller målelige sider af biblioteksvirksomhed kan være genstand for biblioteksstatistik, bl.a. tilvækst (fordelt på dokumenttyper), antal ansatte, driftsudgifter (bl.a. tidsskriftpriser), cirkulationstal (udlån), fjernlån, andre serviceydelser, disses omfang og effektivitet, bestemte dokumenters udnyttelse. Grundlæggende international standard på området er DS/EN ISO 2789. Jf. statistik og præstationsindikator. Se også: bogproduktionsstatistik og kulturvaneundersøgelse.

Klynger:

Medie- og kulturøkonomi

Målemetoder og statistik

Sidst ændret:  22.11.2013