Ordbogsopslag

bibliotekslovgivning  [library legislation]

Et lands lov1 (eller samling af love) der vedrører biblioteksområdet, herunder bevaring af kulturarven.

 I Danmark gælder Lov om biblioteksvirksomhed og Lov om pligtaflevering.

Klynger:

Biblioteksvæsenet

Information og samfund

Sidst ændret:  08.05.2016