Ordbogsopslag

biblioteksfunktioner  [library functions]

De funktioner, som et bibliotek varetager i forhold til det omgivende samfund. Da digitaliseringen udfordrer bibliotekets traditionelle rolle som opbevaring og udlån af bøger og andre dokumenter, er der behov for at gentænke bibliotekernes funktioner. Se også: materialeforsyningscentral, mødestedsfunktion, videnscenter og fremtidens bibliotek samt outsourcing.

Klynger:

Biblioteksvæsenet

Information og samfund

Sidst ændret:  20.12.2017