Ordbogsopslag

bibliopsykologi  [bibliopsychology; bibliological psychology]

En neologisme konstrueret af den russiske forsker Nicholas Rubakin (1862-1946) for studiet af især læseres udbytte af bøger. Se også: psykologi og receptionsteori.

Klynge:

BDI-discipliner og tilgrænsende fag

Sidst ændret:  19.07.2016