Ordbogsopslag

bibliografisk kobling  [bibliographic coupling]

Dokumenter siges at være bibliografisk koblede såfremt de har een eller flere bibliografiske referencer fælles. Hvis dokument A og dokument B begge citerer dokument C er A og B bibliografisk koblede.

Bibliometrisk teori antager sammenhæng mellem bibliografisk kobling og emnemæssig beslægtethed, hvilket udnyttes i citationsindekser. Sammenlign med co-citation og direkte citationsanalyse.

Klynger:

Bibliometri

Forskningsmetoder

Henvisning, referencer

Målemetoder og statistik

Sidst ændret:  17.05.2014