Ordbogsopslag

bibliografi1  [bibliography]

Sammen med andre discipliner (fx boghistorie, litteraturhistorie, litteratursociologi, composition studies) studiet af bøger (samt tidsskrifter og andre dokumenter). Opdeles sædvanligvis i underkategorier, fx referencebibliografi, der især beskæftiger sig med at studere bibliografier og historisk bibliografi, der især studerer dokumenters fysiske karakteristika.

Klynger:

BDI-discipliner og tilgrænsende fag

Bibliografibegreber

Sidst ændret:  18.01.2017