Ordbogsopslag

atlas1  [atlas]

Bind indeholdende kort2, plancher eller andre illustrationer, ofte uden ledsagende beskrivende tekst. Atlasser forekommer udgivet som selvstændige publikationer eller som ledsagebind til tekstbind. Atlas kan være indbundet eller være løst indlagt i en kapsel. Se også: verdensatlas.

Klynger:

Kartografi

Publikationstyper

Sidst ændret:  12.07.2016