Ordbogsopslag

arkivalie  [archival document; record]

Dokument der opbevares i et arkiv1 med henblik på senere brug. Eksempler på arkivalier er: skriftligt materiale, kort2 og tegninger, fotografier, mikrofilm, magnetbånd, videodiske, hjemmesider m.m.

Klynger:

Arkiv og arkivering

Dokumenter (upublicerede)

Informationsbærende materialer

Mikrofilm

Sidst ændret:  20.07.2019