Ordbogsopslag

antikritik  [counter-critique; counter criticism]

Svar på eller gendrivelse af kritik2.

Klynge:

Information og samfund

Sidst ændret:  04.01.2015