Ordbogsopslag

analfabetisme  [illiteracy]

Manglende læsefærdighed (læse-, skrive- og regnefærdighed). (Modsætningen til analfabetisme kaldes nogle gange alfabetisering2, men denne sprogbrug er meget sjælden).

Klynger:

Brugere

Informationskompetence og læring

Læsning

Sidst ændret:  26.03.2018