Ordbogsopslag

almanak  [almanac; almanack; almanach]

Kalender med læsestof og astronomiske oplysninger. Se også: kalendarium.

 Termen bruges nogle gange som synonym for kalender uden læsestof og fejlagtigt for en kalender uden astronomiske oplysninger.

Klynger:

Genre

Periodika

Publikationstyper

Sidst ændret:  07.03.2024