Ordbogsopslag

aktindsigt  [access to public administration files]

Adgang til information som indgår i offentlig sagsbehandling, herunder rapporter, notater, referater, data, journaler, planer og afgørelser. Der findes forskellige former for aktindsigt i offentlig sagsbehandling, afhængig af om man er part i sagen eller ej. Se også: internt arbejdsdokument og digital forvaltning.

 Reglerne om aktindsigt er i Danmark lovreguleret i flere love, først og fremmest Offentlighedsloven (Lov om offentlighed i forvaltningen) og Forvaltningsloven (Bekendtgørelse af forvaltningsloven) samt Styrelsesloven (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse), Retsplejeloven (Lov om rettens pleje) og Arkivloven (Bekendtgørelse af arkivloven).

Klynger:

Arkiv og arkivering

Information og samfund

Sidst ændret:  02.02.2018