Ordbogsopslag

Turingmaskine  [Turing machine]

Navnet på abstrakt model udviklet i 1936 af den engelske matematiker Alan M. Turing (1912-1954). Den udgør det teoretiske fundament for moderne computere. Turing viste hvordan en universel Turingmaskine kan læse en kodet beskrivelse af en vilkårlig specifik Turingmaskine og dennes inputdata, og derefter udføre dens beregninger - og lagde hermed grundlaget for computeren forstået som en universel maskine. Det afgørende princip er at input og output er skrevet i samme kode, således at et vilkårligt output kan danne input for en ny proces. Se også: CAPTCHA.

Klynge:

Informationsteknologi

Sidst ændret:  02.10.2017