Ordbogsopslag

tekstfejl  [text error]

Et begreb i editionsfilologi: Meningsforstyrrende fejl i en tekst. Indbefatter ikke faktuelle fejl. Se også: emendation.

 Fejltyper efter grunden til deres opståen er: hørefejl, skrivefejl (herunder stavefejl), læsefejl (herunder afskrivningsfejl, jf. afskrift), slåfejl og egentlige trykfejl.

Klynge:

Informationsbegreber

Sidst ændret:  12.01.2018