Ordbogsopslag

standard3  [standard]

Offentliggjort dokument med specifikation af bestemte, målbare krav til et produkt eller en proces, undertiden tillige med specifikation af måden hvorpå produktet eller processen skal udføres. Vedtagelsen af standarder foretages af et nationalt eller internationalt standardiseringsorgan efter en regelsat standardiseringsproces. Standarder kan tjene som grundlag for indgåede aftaler om krav til de standardiserede produkter eller tjenesteydelser med hensyn til deres ensartethed og kvalitetsniveau. Se også: biblioteksstandard, ISO, CEN og Dansk Standard.

 Dokumentet er fastlagt ved konsensus og vedtaget af et anerkendt organ. Hensigten er at opnå optimal orden i en given sammenhæng.
 En dansk standard bærer betegnelsen DS, en international standard betegnelsen ISO, i begge tilfælde efterfulgt af et løbenummer og en titel.
 En standard er omfattet af Ophavsretsloven. 
 Kulturstyrelsen koordinerer dansk deltagelse i standardiseringsarbejde indenfor biblioteksområdet, se biblioteksstandard og ISO TC 46.

Klynge:

Publikationstyper

Sidst ændret:  16.05.2018