Ordbogsopslag

småtryk1  [pamphlet]

(1) I almindelig og oprindelig betydning: Selvstændig publikation af beskedent omfang og uden stift bogbind. Denne definition indbefatter etbladstryk, pjecer, foldere og brochurer, men ikke fx paperback. (2) Præciseret som statistisk begreb: Publikation med færre end 49 sider, dog med mindst 5 sider (i henhold til Unescos definition, jf. bogproduktionsstatistik). (Modsat: bog2). (3) I nationalbibliotekers småtrykssamlinger udvidet til også at omfatte: korporationers aktuelle interne tryksager uanset omfang.

Synonymer:

hæfte1

småskrift1

Klynger:

Bog

Målemetoder og statistik

Publikationstyper

Sidst ændret:  30.04.2024