Ordbogsopslag

Rigsbibliotekarembedet  [The Office of the National Librarian]

Historisk korporation: Et statsligt organ som er rådgivende for besluttende myndigheder vedrørende planlægning og koordinering af landets biblioteksvæsen; som administrerer visse BDI-opgaver af national karakter; og som har opgaver vedrørende internationalt samarbejde. For Danmarks vedkommende er i Aktstykke nr. 96 af 27. november 1984 beskrevet opgaver og beføjelser for et sådant organ, Rigsbibliotekarembedet, på forskningsbiblioteksområdet. Som følge af nedlæggelsen med udgangen af 1989 af Bibliotekstilsynet, skal Rigsbibliotekarembedet herefter også varetage visse opgaver vedrørende folkebiblioteksvæsenet. Det således etablerede organ fik fra januar 1990 navnet Statens Bibliotekstjeneste. I 1997 ændredes navnet til Biblioteksstyrelsen. Se også rigsbibliotekar.

Klynger:

Biblioteksvæsenet

Institutioner og org. for BDI og grænsediscipliner

Sidst ændret:  26.07.2015