Ordbogsopslag

relativisme  [relativism]

Det standpunkt, at sandheden af påstande kun er gyldig inden for en specificeret referenceramme. Begrebet dækker over en lang række synspunkter, hvoraf nogle er alment accepterede, nogle er mere eller mindre kontroversielle og nogle er absurde. Modsat absolutisme og universalisme. Se også: bekvemmelighedsrelativisme, paradigmeteori, partiskhed, pluralisme, Sapir-Whorf hypotesen og socialkonstruktivisme.

Klynge:

BDI-teori

Sidst ændret:  24.02.2016