Ordbogsopslag

lærebog  [textbook]

Bog skrevet med henblik på brug ved et bestemt studium. En lærebog giver en oversigt over et fagområde ved at fremstille kendt viden på området i pædagogisk tilrettelæggelse. Se også: grundbog og læsebog.

Klynger:

Genre

Informationskompetence og læring

Publikationstyper

Sidst ændret:  14.02.2016