Ordbogsopslag

klassificering1  [classifying]

I bred forstand: En proces, hvori forskellige slags ting og fænomener skelnes fra hinanden og fordeles i forskellige grupper. Inden for BDI: Den proces at fastlægge et dokuments placering i henhold til et givet klassifikationssystem, samt at give dokumentet det tilsvarende klassemærke. Se også klassifikator og indeksør.

Synonym:

klassifikation2

Klynger:

Anskaffelse, håndtering og pleje af materiale

Indkredsning og fastlæggelse af emne

Informationsbegreber

Klassificering, klassifikation/systematisk ordning

Sidst ændret:  07.08.2017