Ordbogsopslag

ISBD  [ISBD; international standard bibliographic description]

Internationalt regelsæt for bibliografisk beskrivelse af dokumenter. I ISBD angives kravene til en bibliografisk beskrivelse, der fastsættes en rækkefølge af beskrivelsens elementer, og der foreskrives et system af skilletegn til brug for beskrivelsen. Regelsættet er udgivet af IFLA. ISBD indgår i Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker (1987, 2. udg. 1998 samt 2. udgave omarbejdet til brug for onlinekataloger).

Klynger:

Bibliografibegreber

Metadata og katalogisering

Sidst ændret:  07.05.2012