Ordbogsopslag

IRM  [IRM]

Begrebsdannelse som fremhæver det forhold at information er en ressource der - under mange forskellige former - er brug for alle steder i en virksomhed. IRM ser information som en ressource på lige fod med arbejdskraft, kapital og råvarer. Det er en ledelsesopgave at sikre informationernes tilstedeværelse og optimale nyttiggørelse. Jf. informationsstyring. Se også: CRM.

Synonym:

information resources management  [information resources management]

Klynger:

Arkiv og arkivering

BDI-discipliner og tilgrænsende fag

Medie- og kulturøkonomi

Sidst ændret:  12.09.2018