Ordbogsopslag

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek  [Denmark's Electronic Research Library]

Navnet på permanent samarbejdsorganisation for danske forskningsbiblioteker. DEFF arbejder for etableringen af en fælles infrastruktur og samarbejdsprojekter mellem bibliotekerne med henblik på at sikre en optimal udnyttelse af forskningsbaserede informationsressourcer.
Hjemmeside.

 Videreførelse 2002 af tidligere projekt kaldt Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF).

Synonym:

DEFF

Klynger:

Biblioteksvæsenet

Institutioner og org. for BDI og grænsediscipliner

Videnskabelig kommunikation

Sidst ændret:  22.01.2016