Ordbogsopslag

Bibliotekstilsynet  [State Inspection of Public Libraries]

Historisk korporation: Central instans for statens tilsyn med de statsunderstøttede folkebiblioteker. Bibliotekstilsynet blev oprettet i 1910 som Statens Bogsamlingskomité, skiftede navn i 1923 til Statens Bibliotekstilsyn og i 1954 til Bibliotekstilsynet. Bibliotekstilsynet eksisterede indtil udgangen af 1989, fra og med 1990 varetages en del af Bibliotekstilsynets opgaver af Statens Bibliotekstjeneste, fra 1997-2008 Biblioteksstyrelsen, 2008-2011 af Styrelsen for Bibliotek og Medier og fra 2012 af Kulturstyrelsen. Jf. rigsbibliotekar.

Klynger:

Biblioteksvæsenet

Institutioner og org. for BDI og grænsediscipliner

Sidst ændret:  15.02.2014