Ordbogsopslag

beretning  [account; report]

Dokument hvori der i oversigtsform er gjort rede for de vigtigste begivenheder der har fundet sted inden for et givet tidsrum. Se også: fortælling, krønike, saga, årbog og annal2.

 I ældre tid brugtes betegnelsen beretning ofte om beskrivelser af resultater af rejser i officielt øjemed. Eksempel: Steen Bille: Beretning om Corvetten Galatheas Reise omkring Jorden i Aarene 1845, 46 og 47 (1849-1851). Jf. titelord. Se også: rejseberetning.

Klynge:

Genre

Sidst ændret:  14.08.2016