Ordbogsopslag

BIBSYS  [BIBSYS]

Norsk centraliseret edb-samarbejdssystem (startet i 1972) for fag- og forskningsbiblioteker, som dækker alle søgemæssige og administrative rutiner i bibliotekerne. I modsætning til i tilsvarende danske systemer (fx DanBib), findes i BIBSYS kun én post som repræsentation af en værkudgave. Posten danner grundlag for både centraliseret og decentraliseret databehandling af poster, og for administration af udlån og reserveringer.

Klynger:

Databaser

Katalogformer

Sidst ændret:  19.12.2015