Ordbogsopslag

Arkivloven  [Danish Archives Act]

Bestemmelser om offentlige arkivalier for al virksomhed der udøves af den offentlige forvaltning og domstolene. Loven gælder endvidere for anerkendte trossamfunds ministerialbogførelse, jf. kirkebog. Jf. arkivlovgivning, rigsarkiv og stadsarkiv. Se også: ESDH.

Klynge:

Arkiv og arkivering

Sidst ændret:  13.05.2016