Ordbogsopslag

grå litteratur  [grey literature]

Trykte og elektroniske dokumenter som ikke er registrerede i nationalbibliografier og fagbibliografier (jf. bibliografisk kontrol og pligtaflevering) og dermed er »grå« (dvs. usynlige). Udtrykket bruges især om akademisk/videnskabelig litteratur, som ikke er færdiggjort til egentlig offentliggørelse, men som er omfattet af ophavsret. Grå litteratur publiceres ikke af kommercielle forlag, men er distribueret til fx fagfæller og andre interesserede. Se også: alternativ litteratur (undergrundslitteratur) og dybe web samt selvudgivelse.

 Følgende publikationstyper er i større eller mindre omfang grå litteratur: working paper, teknisk rapport, opgave, speciale1, ph.d.-afhandling og i nogle lande: disputats, samt visse småtryk1 og preprint. Beslægtet med den grå litteratur er håndskrevne afskrifter af litterære værker som er distribueret i mere eller mindre lukkede kredsløb.

Synonym:

semipublikation

Klynger:

Bibliografibegreber

Dokumenter (upublicerede)

Publikationstyper

Sidst ændret:  08.12.2017