Ordbogsopslag

hjælpemiddel  [aid tool; assistive product]

Redskab, genstand eller metode der er nødvendig eller praktisk for udførelsen af en handling1 eller for opnåelsen af noget. Se også: hjælpevidenskab, støttefag og opsøgende biblioteksarbejde.

 Ordet er et overbegreb for bl.a. læsestativ, computer, database, håndbog, journal1, katalog1, klassifikationssystem, kopimaskine, læse-kopiapparat (til fx mikrofilm), online, pladespiller (jf. grammofonplade), telefon, telefax, briller/læsebriller, lup, høreapparater, skohorn samt hjælpemidler inden for ældre-, pleje- og sundhedsområdet (velfærdsteknologi), også til personer uanset alder med specifikke handicaps, fx dysleksi.

Klynger:

Bibliotekets afdelinger og inventar

Informationsteknologi

Sidst ændret:  12.08.2020