Ordbogsopslag

makrodokument  [macro document]

Type af dokument. Begrebet anvendes dels om større helheder (fx bøger og tidsskrifter), der indeholder mikrodokumenter (fx artikler), dels om fx artikler (dvs. mikrodokumenter i første betydning), der indeholder mikrodokumenter i en ny betydning (fx i form af sider eller linjer). Modsat mikrodokument.

Klynger:

Dokumenter (upublicerede)

Publikationstyper

Sidst ændret:  08.12.2017