Ordbogsopslag

generalstabskort  [topographic basemap scale 1:100 000]

Oprindelig betegnelse for hærkort, hvor talangivelsen angav maskevidden i kortets kilometerreferencenet. Kortene udarbejdedes af Generalstabens topografiske Afdeling indtil 1928, hvor udarbejdelsen blev henlagt under Geodætisk Institut. Serien blev senere kaldt 1 cm kort (1 cm svarer til 1 km), og blev udarbejdet af Kort- og Matrikelstyrelsen. (Kort- og Matrikelstyrelsen skiftede 1. januar 2013 navn til Geodatastyrelsen). Jf. atlasblad.

Klynger:

Genre

Kartografi

Sidst ændret:  10.02.2014