Ordbogsopslag

folkeoplyser  [public educator]

Person som formidler almenviden til den brede befolkning, fx i form af undervisning på aftenskoler og højskoler og i foreningslivet. Jf. oplysning1. Se også: folkeoplysende forening.

 I bredere forstand er også bibliotekarer folkeoplysere.

Klynge:

Personkategorier

Sidst ændret:  11.05.2017