Ordbogsopslag

Georg Brandes-metoden  [The Georg Brandes reading method]

Læsemåde hvor et snævert emne udforskes gennem en bred indfaldsvinkel. En slags fordybelseslæsning, jf. fordybelse. Navngivet efter litteraturkritikeren Georg Brandes (1842-1927) der bl.a. benyttede metoden i sin bog om Disraeli (1878). Jf. metode.

 Slogan: Det er bedre at læse ti bøger om én ting, end det er at læse 100 bøger om 100 ting.

Klynger:

Brugere

Informationskompetence og læring

Læsning

Sidst ændret:  29.04.2018