Ordbogsopslag

værdifri  [value-free]

Opfattelsen af (eller idealet om) at god forskning, kunst og formidling ikke støtter bestemte interesser eller værdier, men er apolitisk, jf. neutralitetsprincip. (Idealet om værdifri forskning indebærer ikke idealet om at forskning ikke skal være værdifuld; værdifri er således ikke en modsætning til værdifuld, men til værdiladet). Normen om værdifrihed har især været knyttet til positivisme. Se også ateoretisk forskning, objektivitet og subjektivitet.

Synonym:

værdineutral

Klynge:

BDI-teori

Sidst ændret:  27.03.2016