Ordbogsopslag

Mediestream  [Mediestream]

Navnportal med Det Kgl. Biblioteks digitale mediesamlinger. De består af radio- og tv-udsendelser fra danske kanaler, reklamefilm fra tv og biograf samt danske aviser, tilvejebragt i medfør af lov om pligtaflevering. Se også: Lydarkivet for Radiomedier og  streaming medium.
Hjemmeside

Klynger:

Institutioner og org. for BDI og grænsediscipliner

Internet (konkrete websites)

Medier

Sidst ændret:  21.12.2017