Ordbogsopslag

pausetegn  [pause character; pause symbol]

Tegn1 som angiver en pause (kortere tid uden aktivitet). (1) Termen bruges især om et særligt tegn i nodeskrift der angiver pause, af varierende udseende efter pausens art og længde. (2) I skriftsprog (herunder ved gengivelse af talesprog) fungerer forskellige tegn som pausetegn, fx linjeskift (evt. angivet med skråstreg1 eller lodret streg), tøveprikker, tankestreg, komma (pausekomma).

Synonymer:

cæsur  [caesura]

pauseringstegn

Klynger:

Musik

Tegnsæt, bogstaver og symboler

Sidst ændret:  21.08.2022