Ordbogsopslag

forskningsregister  [directory of ongoing research; register of ongoing research]

Register/database med oplysninger om igangværende forskning såsom projekter. Det kan være oplysninger som: navne på deltagere, deltagende institutioner, den planlagte forskningsopgave, tidsmæssigt omfang og økonomiske ressourcer. Registreringen sigter mod at oplyse om den planlagte og aktuelle situation for den igangværende forskning, men sigter ikke mod at oplyse om forskningens resultater således som de fremtræder i form af bøger, rapporter, artikler, mv. Jf. forskningsregistreringssystem.

Klynger:

Databaser

Referater

Registre

Videnskab

Sidst ændret:  21.11.2010