Ordbogsopslag

konstruktivisme  [constructivism]

Konstruktivisme er en betegnelse, der anvendes om en række forskellige teorier fra forskellige fag. Anvendes ofte synonymt med socialkonstruktivisme, men vil her blive defineret som i modsætning hertil (dvs. begrænset til individuel konstruktivisme). Dette synspunkt findes fx hos Emmanuel Kant (1724-1804), der ser den menneskelige erfaring indordnet i nogle alment menneskelige kategorier og dermed konstrueret. Et deraf afledet eksempel er psykologien Jean Piaget (1896-1980), der ser børns udvikling som konstruerende viden i overensstemmelse med Kants kategorier. Piagets hovedbidrag er således at fortolke Kants kategorier i et individuelt udviklingsperspektiv.

Klynge:

BDI-teori

Sidst ændret:  18.07.2016