Ordbogsopslag

Dansk Center for Musikudgivelse  [Danish Centre for Music Publication]

Navnet på forskningsenhed under Det Kongelige Bibliotek etableret 2009 med det formål at tilgængeliggøre musikalske værker og musikhistoriske kilder af interesse for musikforskningen og det praktiske musikliv og i denne forbindelse at videreføre, udvikle og udbygge kompetencer inden for musikfilologi samt at udvikle metoder og værktøjer til digital musikedition.
Hjemmeside - Engelsksproget hjemmeside

Synonym:

DCM  [DCM]

Klynger:

Forlag og boghandel

Institutioner og org. for BDI og grænsediscipliner

Musik

Sidst ændret:  12.09.2018