Ordbogsopslag

dialektik  [dialectics]

Filosofisk begreb og metode til at forklare et bestemt forhold ved at kombinere argumenter og modargumenter dvs. ved at anskue sagen fra forskellige sider, jf. epistemisk vekselvirkning. Se også debat og retorik.

Klynge:

Forskningsmetoder

Sidst ændret:  20.06.2016