Ordbogsopslag

arkivversion  [archived version]

Afsluttet version af database, der bevares i et arkiv3 som dokumentation2 og med henblik på fremtidig benyttelse til fx forskning. En arkiveringsversion skal indeholde samtlige bevaringsværdige data og eventuelle dokumenter fra en afgrænset periode, hvor der ikke længere rettes i eller tilføjes data, eller udformes som et øjebliksbillede og indeholde samtlige bevaringsværdige data og eventuelle dokumenter på et bestemt tidspunkt. Se også: versionshåndtering.

Klynger:

Arkiv og arkivering

Bevaring

Databaser

Sidst ændret:  19.03.2016